2% z dane pre lezenie

Aj v tomto roku môžete rozhodnúť, aby dve percentá Vami zaplatenej dane boli poukázané niektorej neziskovej organizácii. Ak sa rozhodnete takýmto spôsobom podporiť lezenie v Košiciach cez T2 Boulder Team, dávame Vám  do pozornosti pokyny a tlačivá – prosíme, aby ste si ich stiahli, vyplnili, potvrdili zamestnávateľom a odovzali nám. Tlačivká sú k dispozícii aj priamo v lezeckom centre T2 Boulder Arena. V prípade, ak by ste chceli vyhlásenie podať sami na daňovom úrade, prosíme, aby ste nám odovzdali kópiu potvrdenú daňovým úradom. Môžete nás odporučiť aj vašim príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom a ďalším sympatizantom horolezeckého športu. Tým, ktorí tak učinia ďakujeme.

Ako zainvestujeme Vami darované príspevky? Na zakúpenie nových chytov, rozšírenie posilňovacích pomôcok a podporu lezenia mládeže (organizovanie detských a študentských krúžkov a súťaží).

potvrdenie_o_zaplatení_dane

vyhlasenie 2%

pokyny_2%

 

Translate »