Detský lezecký krúžok a tréning
Nezabudnite, už v polovici februára začíname ďalší detský lezecký krúžok a tentokrát pre deti skúsenejšie s chuťou sa zdokonaľovať aj detský lezecký tréning. Detský lezecký krúžok je určený pre menšie deti od 5 do 8 rokov a začiatočníkov do 18 rokov, bude prebiehať v stredy od 12.2.2014. V iný deň v týždni budú mať deti pokročilejšie v lezení od 8 do 18 rokov detský lezecký tréning. Všetko bude presnejšie objasnené a dohodnuté na úvodnej hodine, ktorá sa koná v stredu dňa 12.2.2014 o 16,30 hod. Preto deti s rodičmi, ktoré majú záujem aktívne liezť očakávame na spoločnej úvodnej hodine lezeckého krúžku a tréningu. Ak sa jej prípadní záujemcovia lezenia z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť, neváhajte nám svoj záujem prejaviť osobne, e-mailom (info@t2boulder.sk) či telefonicky (0915846918). Nezabudnite! Do konania sa ďalšieho krúžku majú všetky deti zúčastnené práve skončeného krúžku lezenie kedykoľvek za 1,- euro.