Zmena prístupovej cesty k nám

Milí návštevníci, vzhľadom na dlhodobo uzavretý úsek Štúrovej ulice,  na ktorom sa nachádza aj naša T2 Boulder Arena, vás informujeme o zmene prístupovej cesty k nám, viď obrázok (zelená vyznačuje smer od Steel arény, červená od Námestia Osloboditeľov). Obidva vyznačené úseky sú obojsmerné, tým pádom je celá Rázusova a aj úsek uzavretej Štúrovej ulici objsmerná. Kukučínova ulica od Námestia Osloboditeľov je prístupná obojsmerne len pre MHD, preto ju treba obísť cez Skladnú. Pokiaľ k nám chodíte pešo, príp. MHD, tak sa vás toto obmedzenie netýka, nakoľko chodník ostal prístupný.

akoknam2 kopie